Quyết định vv phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu TB10,2017: Mua sắm thiết bị y tế theo danh mục số lượng được phê duyệt; dự án mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung (

  
Cỡ chữ
 Tải xuống tệp đính kèm

Thêm nhận xét mới

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại