Quyết định vv phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu TB11.2017: Mua sắm thiết bị văn phòng, thiết bị giáo dục theo danh mục số lượng được phê duyệt; dự án mua sắm tài sản nhà nước theo

  
Cỡ chữ
 Tải xuống tệp đính kèm

Thêm nhận xét mới

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại