Quyết định vv phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung đợt 3 năm 2017 (kèm theo phụ lục kế hoạch lựa chọn nhà thầu)

  
Cỡ chữ
 Tải xuống tệp đính kèm

Thêm nhận xét mới

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại