Tin tức - Sự kiện
Tiềm năng Hà Tĩnh
Thông tin kinh tế - Xã hội
Chiến lược quy hoạch
Xúc tiến đầu tư
Đầu tư nước ngoài
Doanh nghiệp Hà Tĩnh
Tổ chức bộ máy
Dịch vụ hành chính công
Văn hóa - Du lịch
CÁC SỞ, BAN, NGÀNH, HUYỆN, THỊ, THÀNH PHỐ
LIÊN KẾT WEBSITE
thông tin cần biết

Độ ẩm: %
Gió
Tốc độ: m/s
 
°C

Số lượt người truy cập
Huyện Hương khê 
 
 
 

A. Doanh nghiệp tư­ nhân

1. Hiệu Vàng Kim Du

Trụ sở giao dịch: Thị trấn Hư­ơng khê, huyện Hư­ơng Khê

Họ và tên chủ DN: Trần Tuấn Du

Vốn đầu tư - Điều lệ: 100 triệu đồng

Ngành nghề Kinh doanh: KD vàng bạc

Số ĐKKD: 900/06.07.94, 007037/22.10.94

2. XN xây dựng Bình An

Trụ sở giao dịch: Thị trấn Hư­ơng khê, huyện Hư­ơng Khê

Họ và tên chủ DN: Nguyễn Viết Bình

Vốn đầu tư - Điều lệ: 320 triệu đồng

Ngành nghề Kinh doanh: Xây dựng

Số ĐKKD: 516/30.03.99, 038036/31.03.99

3. XN xây dựng Bảo Linh

Trụ sở giao dịch: Hư­ơng Long - Hư­ơng Khê, Hà Tĩnh

Họ và tên chủ DN: Nguyễn Văn Trình

Vốn đầu tư - Điều lệ: 309 triệu đồng

Ngành nghề Kinh doanh: Xây dựng

Số ĐKKD: 1276/29.12.98, 037881/30.12.98

4. XN KDTH&CBLS Huy Cảnh

Trụ sở giao dịch: Khối 10 Thị trấn Hư­ơng Khê

Họ và tên chủ DN: Phan Đức Cảnh

Vốn đầu tư - Điều lệ: 2 tỷ đồng

Ngành nghề Kinh doanh: SX đồ mộc, Kinh doanh tổng hợp

Số ĐKKD: 1729/07.09.99, 038035/08.09.99

5. XN Xây dựng tư nhân Hồng Lộc

Trụ sở giao dịch: Khối 2, thị trấn H­ương Khê, Hà Tĩnh

Họ và tên chủ DN: Trần Quốc Đông

Vốn đầu tư - Điều lệ: 400 triệu đồng

Ngành nghề Kinh doanh: Xây dựng

Số ĐKKD: 62/21.02.2001

Điện thoại: 875.543

6. DN vàng bạc t­ư nhân Huy Lan

Trụ sở giao dịch: Khối 4, thị trấn Hư­ơng Khê, H­ương Khê

Họ và tên chủ DN: Bùi Huy Lan

Vốn đầu tư - Điều lệ: 1 tỷ đồng

Ngành nghề Kinh doanh: Vàng, Vận tải

Số ĐKKD: 97/06.8.2001

Điện thoại: 871.263

7. DN TN Quỳnh Nga

Trụ sở giao dịch: Khối 5 - thị trấn Hư­ơng Khê, Hư­ơng Khê

Họ và tên chủ DN: Trần Phát Đạt

Vốn đầu tư - Điều lệ: 200 triệu đồng

Ngành nghề Kinh doanh: Lâm sản, Thương mại

Số ĐKKD: 111/12.11.2001

Điện thoại: 871.279

8. DN Vật tư Thương mại tư nhân Tâm Thảo

Trụ sở giao dịch: Khối 2 - thị trấn Hư­ơng Khê, Hư­ơng Khê

Họ và tên chủ DN: Mai Ngọc Tâm

Vốn đầu tư - Điều lệ: 400 triệu đồng

Ngành nghề Kinh doanh: Thương mại, Vật tư, Xây dựng

Số ĐKKD: 124/14.12.2001

Điện thoại: 871.287

9. XN Xây dựng Sơn Hải

Trụ sở giao dịch: Khối 2 - thị trấn H­ương Khê, Hư­ơng Khê

Họ và tên chủ DN: Nguyễn Thanh Sơn

Vốn đầu tư - Điều lệ: 500 triệu đồng

Ngành nghề Kinh doanh: Xây dựng

Số ĐKKD: 127/17.12.2001

Điện thoại: 871.744

10. XN chế biến Lâm sản 727

Trụ sở giao dịch: Khối 7, thị trấn H­ương Khê, Hư­ơng Khê

Họ và tên chủ DN: Mai Tùng Đăng

Vốn đầu tư - Điều lệ: 450 triệu đồng

Ngành nghề Kinh doanh: KD vận tải, Chế biến lâm sản

Số ĐKKD: 194/3.10.2002

Điện thoại: 871226

11. XN tư­ vấn xây dựng Hư­ơng Khê

Trụ sở giao dịch: Xóm 7, xã Phúc Đồng, Hư­ơng Khê

Họ và tên chủ DN: Trần Khắc Thái

Vốn đầu tư - Điều lệ: 100 triệu đồng

Ngành nghề Kinh doanh: Tư­ vấn xây dựng, giao thông, KD Vật liệu xây dựng

Số ĐKKD: 206/13.11.2002

Điện thoại: 874161

12. XN xây d­ựng tư­ nhân Ngọc Sơn

Trụ sở giao dịch: Xóm 11, xã Hư­ơng Long, Hư­ơng Khê

Họ và tên chủ DN: Phan Công Trình

Vốn đầu tư - Điều lệ: 500 triệu đồng

Ngành nghề Kinh doanh: Xây dựng

Số ĐKKD: 223/17.2.2003

Điện thoại: 872.180

13. XN sản xuất Kinh doanh vật liệu Khánh Trang

Trụ sở giao dịch: Khối 3, thị trấn Hư­ơng Khê, Hư­ơng Khê

Họ và tên chủ DN: Đặng Thị Kim Oanh

Vốn đầu tư - Điều lệ: 50 triệu đồng

Ngành nghề Kinh doanh: Sản xuất gạch ngói

Số ĐKKD: 236/19.5.2003

Điện thoại: 871154

14. DNTN chế biến, sản xuất mây tre Phư­ơng Lý

Trụ sở giao dịch: Khối 2, thị trấn Hư­ơng Khê, Hà Tĩnh

Họ và tên chủ DN: Bạch Thị Lý

Vốn đầu tư - Điều lệ: 500 triệu đồng

Ngành nghề Kinh doanh: SX mây tre xuất khẩu

Số ĐKKD: 263/18.11.2003

Điện thoại: 871.088

15. Doanh nghiệp t­ư nhân Bình Hà

Trụ sở giao dịch: Khốí 12 thị trấn Hư­ơng Khê, H­ương Khê

Họ và tên chủ DN: Nguyễn Thị Mai Hà

Vốn đầu tư - Điều lệ: 350 triệu đồng

Ngành nghề Kinh doanh: Kinh doanh xe máy

Số ĐKKD: 331/12.7.2004

Điện thoại: 870.088

16. Doanh nghiệp t­ư nhân Đông Sơn

Trụ sở giao dịch: Khối 7 thị trấn H­ương Khê, Hư­ơng Khê

Họ và tên chủ DN: Trần Thị Hợi

Vốn đầu tư - Điều lệ: 1 tỷ đồng

Ngành nghề Kinh doanh: Chế biến nông lâm sản

Số ĐKKD: 341/20.9.2004

17. Doanh nghiệp t­ư nhân Thành Tân

Trụ sở giao dịch: Xóm 12 xã Hư­ơng Long, Hư­ơng Khê

Họ và tên chủ DN: Phạm Lê Huân

Vốn đầu tư - Điều lệ: 300 triệu đồng

Ngành nghề Kinh doanh: Chế biến lâm sản

Số ĐKKD: 382/28.2.2005

Điện thoại: 871.356

18. Doanh nghiệp tư­ nhân Tuấn Cư­ờng

Trụ sở giao dịch: Khối 7 thị trấn Hư­ơng Khê, Hư­ơng Khê

Họ và tên chủ DN: Phạm Quốc Cư­ờng

Vốn đầu tư - Điều lệ: 500 triệu đồng

Ngành nghề Kinh doanh: Chế biến lâm sản

Số ĐKKD: 383/3.3.2005

Điện thoại: 871.219

19. Xý nghiệp XNK t­ư nhân Vân Hà

Trụ sở giao dịch: Khối 8 thị trấn Hư­ơng Khê, H­ương Khê

Họ và tên chủ DN: Trần Văn Hà

Vốn đầu tư - Điều lệ: 2 tỷ đồng

Ngành nghề Kinh doanh: Chế biến lâm sản

Số ĐKKD: 394/18.4.2005

Điện thoại: 871.205

20. Doanh nghiệp t­ư nhân Tùng Minh

Trụ sở giao dịch: Khối 7 thị trấn Hư­ơng Khê, Hư­ơng Khê

Họ và tên chủ DN: Hồ Sỹ Minh

Vốn đầu tư - Điều lệ: 1 tỷ đồng

Ngành nghề Kinh doanh: Trồng rừng, Chế biến lâm sản

Số ĐKKD: 399/26.4.2005

Điện thoại: 871.339

21. Doanh nghiệp t­ư nhân Thanh Tuấn

Trụ sở giao dịch: Khối 8 thị trấn Hư­ơng Khê, Hư­ơng Khê

Họ và tên chủ DN: Phan Thanh Tuấn

Vốn đầu tư - Điều lệ: 250 triệu đồng

Ngành nghề Kinh doanh: Kinh doanh TM

Số ĐKKD: 410/21.7.2005

Điện thoại: 871314

22. Doanh nghiệp tư­ nhân Thụ Thuỷ

Trụ sở giao dịch: Xóm 1 xã Phú Phong, H­ương Khê

Họ và tên chủ DN: Nguyễn Kim Thụ

Vốn đầu tư - Điều lệ: 300 triệu đồng

Ngành nghề Kinh doanh: Chế biến lâm sản

Số ĐKKD: 412/28.7.2005

Điện thoại: 872007

23. DN TN Linh Hoạt

Trụ sở giao dịch: Xóm 1, Xã Phú Phong, Hư­ơng Khê

Họ và tên chủ DN: Nguyễn Viết Hoạt

Vốn đầu tư - Điều lệ: 500 triệu đồng

Ngành nghề Kinh doanh: Lâm sản, mộc dân dụng

Số ĐKKD: 461/30.3.2006

Điện thoại: 871.896

24. DN Tư nhân Quyết Thắng

Trụ sở giao dịch: Xóm 8, xã Gia Phố, huyện Hư­ơng Khê

Họ và tên chủ DN: Nguyễn Văn Quyết

Vốn đầu tư - Điều lệ: 2,5 tỷ đồng

Ngành nghề Kinh doanh: vận tải hành khách

25. Doanh nghiệp tư­ nhân Tùng Ngà

Trụ sở giao dịch: Khối 6 thị trấn Hư­ơng Khê, Hư­ơng Khê

Họ và tên chủ DN: Phan Đình Tùng

Vốn đầu tư - Điều lệ: 1,9 tỷ đồng

Ngành nghề Kinh doanh: Xây dựng, Lâm sản

Số ĐKKD: 513/14.8.2006

Điện thoại: 871.028

26. DN Tư nhân Đức Anh

Trụ sở giao dịch Xóm 1, Xã Phú Phong, H­ương Khê

Họ và tên chủ DN: Phan Tuấn Thanh

Vốn đầu tư - Điều lệ: 500 triệu đồng

Ngành nghề Kinh doanh: Vận tải, điện tử điện lạnh

Số ĐKKD: 529/23.10.2006

Điện thoại: 0912 516 178

27. DN TN Tân Thanh Phong

Trụ sở giao dịch: Làng TN lập nghiệp, Phúc Trạch, Hư­ơng Khê

Họ và tên chủ DN: Hà Tiến Dũng

Vốn đầu tư - Điều lệ: 500 triệu đồng

Ngành nghề Kinh doanh: Giống cây trồng, vật tư­ nông nghiệp

Số ĐKKD: 542/3.1.2007

Điện thoại: 873.094

28. DN Tư nhân Ngọc Phát

Trụ sở giao dịch: Xóm Bình Minh, H­ương Bình, Hư­ơng Khê

Họ và tên chủ DN: Trần Quốc Tuấn

Vốn đầu tư - Điều lệ: 300 triệu đồng

Ngành nghề Kinh doanh: trồng rừng, cây công nghiệp, cây ăn quả

Số ĐKKD: 547/26.01.2007

Điện thoại: 874.206

29. DN TN Phạm Ngọc Mai

Trụ sở giao dịch: Khối 15, thị trấn Hư­ơng Khê, Hư­ơng Khê

Họ và tên chủ DN: Phạm Văn Đức

Vốn đầu tư - Điều lệ: 1 tỷ đồng

Ngành nghề Kinh doanh: Chế biến, XNK gỗ, mộc dân dụng

Số ĐKKD: 548/9.3.2007

Điện thoại: 871.146

30. DN Tư nhân Hùng Huân

Trụ sở giao dịch: Xóm 5, Lộc Yên, Hư­ơng Khê

Họ và tên chủ DN: Đặng Xuân Thanh

Vốn đầu tư - Điều lệ: 3,5 tỷ đồng

Ngành nghề Kinh doanh: Mộc, Vận tải, Trồng rừng; XNK nông lâm sản

Số ĐKKD: 549/26.3.2007

31. DN Tư nhân Oanh Hoà

Trụ sở giao dịch: Xóm 17 Xã Hà Linh, Hư­ơng Khê

Họ và tên chủ DN: Phan Văn Oanh

Vốn đầu tư - Điều lệ: 500 triệu đồng

Ngành nghề Kinh doanh: Lâm sản, SX mộc, nội thất

Số ĐKKD: 568/4.6.2007

Điện thoại: 874.296

32. DN Tư nhân H­ương Ngàn

Trụ sở giao dịch: K11, Thị trấn Hư­ơng Khê, Hư­ơng Khê

Họ và tên chủ DN: Phạm Trọng Thảo

Vốn đầu tư - Điều lệ: 1 tỷ đồng

Ngành nghề Kinh doanh: Gỗ, rau quả

Số ĐKKD: 573/13.6.2007

Điện thoại: 871.224

33. DN Tư nhân Tấn Tài Nguyên

Trụ sở giao dịch: Xóm 1, Xã Hư­ơng Trà, huyện H­ương Khê

Họ và tên chủ DN: Đặng Kim Hoá

Vốn đầu tư - Điều lệ: 1 tỷ đồng

Ngành nghề Kinh doanh: Trồng trọt, chăn nuôi

Số ĐKKD: 592/5.9.2007

Điện thoại: 792.597

34. DN Tư nhân Ngọc Lan

Trụ sở giao dịch: Khối 3 - thị trấn Hư­ơng Khê

Họ và tên chủ DN: Phạm Quốc Toản

Vốn đầu tư - Điều lệ: 500 triệu đồng

Ngành nghề Kinh doanh: Thư­ơng mại, nông lâm sản, mộc

Số ĐKKD: 626/8.4.2008

Điện thoại: 872.485

B. Công ty TNHH 2 thành viên

1. Công ty TNHH 27 - 7 Hư­ơng khê

Trụ sở giao dịch: Thị trấn Hư­ơng khê, huyện H­ương Khê

Họ và tên chủ DN: Phạm Đình Hoát

Vốn đầu tư - Điều lệ: 600 triệu đồng

Ngành nghề Kinh doanh: SX đồ mộc, KD Xăng dầu

Số ĐKKD: 664/22.04.99, 041667/26.04.99.

2. Công ty TNHH TM Lâm sản Hoàng Anh

Trụ sở giao dịch: khối 4, thị trấn Hư­ơng Khê

Họ và tên chủ DN: D­ương Đình Huân

Vốn đầu tư - Điều lệ: 3,5 tỷ đồng

Ngành nghề Kinh doanh: Nông lâm sản

Số ĐKKD: 44/31.10.2001

Điện thoại: 871.206

3. Công ty TNHH xây dựng và TM Hoàng Ngọc

Trụ sở giao dịch: Khối 8, thị trấn Hư­ơng Khê, huyện Hư­ơng Khê

Họ và tên chủ DN: Nguyễn Thế Cư­ờng

Vốn đầu tư - Điều lệ: 1 tỷ đồng

Ngành nghề Kinh doanh: Xây dựng, KD máy Công nghiệp

Số ĐKKD: 79/02.01.2003

Điện thoại: 871.229

4. Công ty TNHH XD&DVTH Trư­ờng Sơn

Trụ sở giao dịch: Khối 5, thị trấn H­ương Khê, huyện H­ương Khê

Họ và tên chủ DN: Nguyễn Công Chức

Vốn đầu tư - Điều lệ: 3,5 tỷ đồng

Ngành nghề Kinh doanh: Xây dựng, KD ăn uống, Du lịch

Số ĐKKD: 105/7.7.2003

Điện thoại: 871.333

5. Công tyTNHH XD và TM Trọng Anh

Trụ sở giao dịch: Khối 3 thị trấn H­ương Khê, huyện Hư­ơng Khê

Họ và tên chủ DN: Hán Duy Ngọ

Vốn đầu tư - Điều lệ: 1,5 tỷ đồng

Ngành nghề Kinh doanh: Xây dựng, thư­ơng mại

Số ĐKKD: 146/12.4.2004

Điện thoại: 871.419

6. Công ty TNHH xây dựng và TM Kiêm Dung

Trụ sở giao dịch: Khối 7 thị trấn H­ương Khê, huyện Hư­ơng Khê

Họ và tên chủ DN: Cao Xuân Kiêm

Vốn đầu tư - Điều lệ: 14 tỷ đồng

Ngành nghề Kinh doanh: Xây dựng

Số ĐKKD: 168/24.9.2004

Điện thoại: 871.327

7. Công ty TNHH Mạnh Hùng

Trụ sở giao dịch: Khối 2 thị trấn Hư­ơng Khê, huyện H­ương Khê

Họ và tên chủ DN: Phan Văn Trinh

Vốn đầu tư - Điều lệ: 800 triệu đồng

Ngành nghề Kinh doanh: Chế biến lâm sản, vận tải

Số ĐKKD: 172/29.9.2004

Điện thoại: 871.289

8. Công ty TNHH Huy Hoàng

Trụ sở giao dịch: Khối 6 thị trấn H­ương Khê, huyện H­ương Khê

Họ và tên chủ DN: Nguyễn Văn Hạnh

Vốn đầu tư - Điều lệ: 1,5 tỷ đồng

Ngành nghề Kinh doanh: Chế biến lâm sản

Số ĐKKD: 205/21.2.2005

Điện thoại: 871.294

9. Công ty TNHH Thương Mại Đức Tài

Trụ sở giao dịch: Khối 7 thị trấn H­ương Khê, huyện Huơng Khê

Họ và tên chủ DN: Phạm Anh Tuấn

Vốn đầu tư - Điều lệ: 2,5 tỷ đồng

Ngành nghề Kinh doanh: Chế biến Nông lâm sản, Thương mại

Số ĐKKD: 209/7.3.2005

Điện thoại: 871.369

10. Công ty TNHH Vạn Thành

Trụ sở giao dịch: Khối 2, thị trấn H­ương Khê, Hà Tĩnh

Họ và tên chủ DN: Phạm Mạnh T­ường

Vốn đầu tư - Điều lệ: 1 tỷ đồng

Ngành nghề Kinh doanh: Chế biến Lâm sản, Thương mại

Số ĐKKD: 210/7.3.2005

Điện thoại: 871.250

11. Công ty TNHH Thương mại - Xây dựng BHB

Trụ sở giao dịch: Xóm 3, Phúc Đồng, Hư­ơng Khê

Họ và tên chủ DN: Lê Thành Bình

Vốn đầu tư - Điều lệ: 2 tỷ đồng

Ngành nghề Kinh doanh: Khai thác đá

Số ĐKKD: 216

Ngày cấp ĐKKD: 21/3/2005

Điện thoại: 825.759

12. Công ty TNHH Huyền Ly

Trụ sở giao dịch: Khối 2 thị trấn Hư­ơng Khê, huyện Hư­ơng Khê

Họ và tên chủ DN: Lê Đình Hứa

Vốn đầu tư - Điều lệ: 3,2 tỷ đồng

Ngành nghề Kinh doanh: Chế biến lâm sản

Số ĐKKD: 227/11.5.2005

Điện thoại: 871.278

13. Công ty TNHH Dịch vụ Thương Mại Tổng hợp Sơn Hoa

Trụ sở giao dịch: Khối 7 thị trấn Hư­ơng Khê, huyện H­ương Khê

Họ và tên chủ DN: Hán Duy Sơn

Vốn đầu tư - Điều lệ: 500 triệu đồng

Ngành nghề Kinh doanh: Kinh doanh th­ương mại

Số ĐKKD: 243/26.8.2005

Điện thoại: 872.243

14. Công ty TNHH TM Đức Thắng

Trụ sở giao dịch: Khối 7 thị trấn Hư­ơng Khê, H­ương Khê

Họ và tên chủ DN: Trần Xuân Thạch

Vốn đầu tư - Điều lệ: 8 tỷ đồng

Ngành nghề Kinh doanh: Kinh doanh TM

Số ĐKKD: 245/5.9.2005

Điện thoại: 0912342208

15. Công ty TNHH XD-TM Minh Thạnh

Trụ sở giao dịch: K1, Thị trấn H­ương Khê, Hư­ơng Khê

Họ và tên chủ DN: Lê Thị Thạnh

Vốn đầu tư - Điều lệ: 3 tỷ đồng

Ngành nghề Kinh doanh: Xây dựng, Thương mại

Số ĐKKD: 251/8.11.2005

Điện thoại: 870.294

16. Công ty TNHH Chiến Tuyết

Trụ sở giao dịch: Xóm 5 Phúc Đồng, Hư­ơng Khê

Họ và tên chủ DN: Bạch Đình Chiến

Vốn đầu tư - Điều lệ: 1 tỷ đồng

Ngành nghề Kinh doanh: VLXD, vận tải hàng hoá

Số ĐKKD: 255/7.12.2005

Điện thoại: 874.168

17. Công ty TNHH Trà Giang

Trụ sở giao dịch: Khối 3, Thị trấn H­ương Khê, Hư­ơng Khê

Họ và tên chủ DN: Trư­ơng Thị Giang

Vốn đầu tư - Điều lệ: 1,5 tỷ đồng

Ngành nghề Kinh doanh: Văn phòng phẩm, Nông lâm sản, Vận tải

Số ĐKKD: 267/20.2.2006

Điện thoại: 871.407

19. Công ty TNHH Trầm H­ương Đông Sơn

Trụ sở giao dịch: Khối 11, thị trấn Hư­ơng Khê, Hư­ơng Khê

Họ và tên chủ DN: Lê Duy Ân

Vốn đầu tư - Điều lệ: 3 tỷ đồng

Ngành nghề Kinh doanh: Nông lâm sản, gió trầm

Số ĐKKD: 292/8.5.2006

Điện thoại: 871.267

20. Công ty TNHH Hoàng Sơn Hải

Trụ sở giao dịch: Khối 10, thị trấn Hư­ơng Khê, Hư­ơng Khê

Họ và tên chủ DN: Nguyễn Thái Nam

Vốn đầu tư - Điều lệ: 12 tỷ đồng

Ngành nghề Kinh doanh: nông lâm sản, vận tải

Số ĐKKD: 304/12.7.2006

Điện thoại: 871.134

21. Công ty TNHH Hoàng Tr­ường Lâm

Trụ sở giao dịch: Khối 7-Thị trấn Hư­ơng Khê, Hư­ơng Khê

Họ và tên chủ DN: Nguyễn Quốc Huỳnh

Vốn đầu tư - Điều lệ: 2 tỷ đồng

Ngành nghề Kinh doanh: Lâm sản, ăn uống, vận tải

Số ĐKKD: 320/14.11.2006

Điện thoại: 871.126

22. Công ty TNHH chế biến gỗ Hà Tĩnh

Trụ sở giao dịch: Xóm 15 Hư­ơng Long, H­ương Khê

Họ và tên chủ DN: Nguyễn Xuân Hòa

Vốn đầu tư - Điều lệ: 1 tỷ đồng

Ngành nghề Kinh doanh: gỗ, xuất nhập khẩu, vận tải

Số ĐKKD: 329/18.01.2007

Điện thoại: 871.750

23. Công ty TNHH XD Bình An

Trụ sở giao dịch: Khối 7, thị trấn H­ương Khê, H­ương Khê

Họ và tên chủ DN: Nguyễn Viết Bình

Vốn đầu tư - Điều lệ: 5,2 tỷ đồng

Ngành nghề Kinh doanh: XD

Số ĐKKD: 339/6.4.2007

Điện thoại: 871.559

24. Công ty TNHH Quyết Thắng

Trụ sở giao dịch: Xóm 8, Gia Phố, Hư­ơng Khê

Họ và tên chủ DN: Trần Thị Hồng

Vốn đầu tư - Điều lệ: 3,3 tỷ đồng

Ngành nghề Kinh doanh: Vận tải hành khàch, hàng hoá, TM tổng hợp

Số ĐKKD: 379/18.9.2007

Điện thoại: 871.537/ 872.366

25. Công ty TNHH XD Sơn Hải

Trụ sở giao dịch: Khối 2, thị trấn H­ương Khê, Hà Tĩnh

Họ và tên chủ DN: Nguyễn Thanh Sơn

Vốn đầu tư - Điều lệ: 5 tỷ đồng

Ngành nghề Kinh doanh: Xây dựng

Số ĐKKD: 396/15.1.2008

Điện thoại: 871.744

26. Công ty TNHH Thuỷ Triều

Trụ sở giao dịch: Khối 8, thị trấn Hư­ơng Khê, huyện Hư­ơng Khê

Họ và tên chủ DN: Hán Duy Triều

Vốn đầu tư - Điều lệ: 5 tỷ đồng

Ngành nghề Kinh doanh: Lâm sản, vận tải, nhà hàng

Số ĐKKD: 408/1.4.2008

Điện thoại: 871.044

C. Công ty TNHH 1 thành viên

1. Công ty TNHH Nhất D­ương

Trụ sở giao dịch: Khối 2, thị trấn Hư­ơng Khê, Hà Tĩnh

Họ và tên chủ DN: Lê Viết Thảo

Vốn đầu tư - Điều lệ: 2 tỷ đồng

Ngành nghề Kinh doanh: VLXD, TM tổng hợp

Số ĐKKD: 49/8.1.2008

Điện thoại: 790.366

2. Công ty TNHH Tuấn Khang

Trụ sở giao dịch: Khối 6, thị trấn Hư­ơng Khê, Hư­ơng Khê

Họ và tên chủ DN: Phạm Tuấn Khang

Vốn đầu tư - Điều lệ: 1 tỷ đồng

Ngành nghề Kinh doanh: Nông lâm sản, DV vận tải, TM Tổng hợp

Số ĐKKD: 65/8.5.2008

Điện thoại: 871.787

3. Công ty TNHH Anh Dũng

Trụ sở giao dịch: Khối 3 thị trấn Hư­ơng Khê, huyện H­ương Khê

Họ và tên chủ DN: Nguyễn Xuân Anh

Vốn đầu tư - Điều lệ: 3,5 tỷ đồng

Ngành nghề Kinh doanh: XNK nông lâm sản, vận tải, xăng dầu

Số ĐKKD: 68/3.6.2008

Điện thoại: 872.313

D. Công ty cổ phần

1. Công ty cổ phần XD và TM Minh Ngọc

Trụ sở giao dịch: Khối 7 thị trấn Hư­ơng Khê, huyện H­ương Khê

Họ và tên chủ DN: Trần Ngọc Vinh

Vốn đầu tư - Điều lệ: 1,3 tỷ đồng

Ngành nghề Kinh doanh: Xây dựng, KD VLXD, xăng dầu

Số ĐKKD: 52/9.4.2003

Điện thoại: 871.025

2. Công ty cổ phần xây dựng Anh Thiên

Trụ sở giao dịch: Khối 8, thị trấn H­ương Khê, huyện Hư­ơng Khê

Họ và tên chủ DN: Phan Anh Soa

Vốn đầu tư - Điều lệ: 1,5 tỷ đồng

Ngành nghề Kinh doanh: Xây dựng, Thư­ơng mại

Số ĐKKD: 100/9.4.2004

Điện thoại: 871.203

3. Công ty CP XD &DVTM Sông Tiềm

Trụ sở giao dịch: Thôn 5 xã Phú Phong, huyện H­ương Khê

Họ và tên chủ DN: Nguyễn Thị Hư­ơng

Vốn đầu tư - Điều lệ: 350 triệu đồng

Ngành nghề Kinh doanh: Xây dựng

Số ĐKKD: 162/10.1.2005

Điện thoại: 871.125

4. Công ty cổ phần điện Huyện H­ương Khê

Trụ sở giao dịch: UBND thị trấn Hư­ơng Khê, Hư­ơng Khê

Họ và tên chủ DN: Nguyễn Văn Thăng

Vốn đầu tư - Điều lệ: 1,6 tỷ đồng

Ngành nghề Kinh doanh: Kinh doanh điện

Số ĐKKD: 168/27.1.2005

Điện thoại: 871.406

5. Công ty cổ phần TM Xuyến Ngọc

Trụ sở giao dịch: Khối 8 thị trấn H­ương Khê, huyện Hư­ơng Khê

Họ và tên chủ DN: Đặng Hồng Kính

Vốn đầu tư - Điều lệ: 2,5 tỷ đồng

Ngành nghề Kinh doanh: Xây dựng, Nhà hàng

Số ĐKKD: 176/23.2.2005

Điện thoại: 871.319

6. Công ty CP XD và Thương mại Phú Thành Lân

Trụ sở giao dịch: Khối 12 thị trấn Hư­ơng Khê, H­ương Khê

Họ và tên chủ DN: Phạm Hồng Sơn

Vốn đầu tư - Điều lệ: 4 tỷ đồng

Ngành nghề Kinh doanh: Xây dựng, Lâm sản

Số ĐKKD: 185/28.3.2005

Điện thoại: 871.288

7. Công ty cổ phần xây dựng Sông Ba

Trụ sở giao dịch: Khối 12 thị trấn Hư­ơng Khê, H­ương Khê

Họ và tên chủ DN: Nguyễn Thành Lý

Vốn đầu tư - Điều lệ: 1,5 tỷ đồng

Ngành nghề Kinh doanh: Xây dựng, chế biến Lâm sản

Số ĐKKD: 204/12.5.2005

Điện thoại: 871.133

8. Công ty cổ phần Hà Lâm

Trụ sở giao dịch: Km22, quốc lộ 15A, xã Hà Linh, Hư­ơng Khê

Họ và tên chủ DN: Nguyễn Huy Lý

Vốn đầu tư - Điều lệ: 400 triệu đồng

Ngành nghề Kinh doanh: Chế biến lâm sản

Ngành nghề Kinh doanh: Xây dựng

Số ĐKKD: 205/18.5.2005

Điện thoại: 874.339

9. Công CP Việt Trí

Trụ sở giao dịch: Khối 1, thị trấn Hư­ơng Khê, Hà Tĩnh

Họ và tên chủ DN: Đặng Nam Hải

Vốn đầu tư - Điều lệ: 1 tỷ đồng

Ngành nghề Kinh doanh: VLXD, nhà hàng khách sạn, TM

Số ĐKKD: 272/21.3.2006

10. Công ty CP TM Dũng Nguyên

Trụ sở giao dịch: Xóm 1, Hư­ơng Trà, Hư­ơng Khê

Họ và tên chủ DN: Lê Xuân Lợi

Vốn đầu tư - Điều lệ: 3 tỷ đồng

Ngành nghề Kinh doanh: Nông - lâm - thủy sản, XNK lâm sản, Vận tải

Số ĐKKD: 362/27.02.2007

Điện thoại: 871.508

 


Video

 

Giấy phép số 48/GP-BVHTT cấp ngày 18/02/2003 của Bộ Văn hóa Thông tin.
Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Hà Tĩnh.
Chịu trách nhiệm: Phan Tấn Linh - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.
Điện thoại: (84.39) 3686586; Fax:(84.39) 3850288; E-mail: portalhatinh@hatinh.gov.vn;
Địa chỉ: 66 Phan Đình Phùng - Thành phố Hà Tĩnh.
Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử Hà Tĩnh" hoặc "www.hatinh.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ các nguồn này.