“Con anh, con tôi…”

Một gia đình có “con riêng, con chung” thường rất dễ đối mặt với những vấn đề phức tạp. Tại Hà Tĩnh, đã có biết bao câu chuyện buồn xung quanh mối quan hệ trong những gia đình này.
Chi tiết

Thêm nhận xét mới

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại