Thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích

"Toàn án nhân dân huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, thông báo cho:
Chị: Trần Thị Vinh - sinh năm1971
Nơi thường trú cuối cùng: Thôn 4, xã Bình Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh.
Bỏ đi biệt tích khỏi địa phương từ  năm 2012 đến nay không rõ địa chỉ.
Biết rằng: Hiện nay chị Trần Thị Vinh ở đang ở đâu, phải về ngay trụ sở Tòa án nhân dân huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh để giải quyết việc yêu cầu tuyên bố một người bị mất tích, theo yêu cầu của Anh: Bùi Sỹ Thọ - sinh năm 1970. Trú tại: Thôn 4, xã Bình Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh.
Hết thời hạn  04 (bốn) tháng, kể từ ngày công bố thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích trên phương tiện thông tin đại chúng, nếu chị Trần Thị Vinh không có mặt tại Tòa án nhân huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh sẽ giải quyết yêu cầu vắng mặt chị theo quy định của pháp luật"
BBT

Thêm nhận xét mới

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại