05/2019/QĐ-UBND

Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND ngày 18/10/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định mức chi thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
 Tải xuống tệp đính kèm

Thêm nhận xét mới

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại