07/2019/QĐ-UBND

Quyết định về việc bãi bõ Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 17/11/2016  của Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định quản lý giết mổ,  vận chuyển gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh
 Tải xuống tệp đính kèm

Thêm nhận xét mới

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại