Báo cáo tổng hợp ý kiến của cử tri xã Đồng Lộc, của HĐND các cấp v/v thành lập thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

  
Cỡ chữ
Báo cáo tổng hợp ý kiến của cử tri xã Đồng Lộc, của HĐND các cấp v/v thành lập thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
 Tải xuống tệp đính kèm

Thêm nhận xét mới

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại