Bảo vệ an ninh mạng nhưng không ảnh hưởng đến quyền công dân

  
Cỡ chữ
Chiều 4/4, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận dự án Luật An ninh mạng.
Chi tiết

Thêm nhận xét mới

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại