Chỉ thị của BTV Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Chỉ thị của BTV Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
 Tải xuống tệp đính kèm

Thêm nhận xét mới

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại