Chung sức cùng TP Hà Tĩnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị 2019

  
Cỡ chữ


Chiều 9/1, Đoàn công tác của BTV Tỉnh ủy Hà Tĩnh chỉ đạo, kiểm tra, giám sát tại TP Hà Tĩnh tổ chức tổng kết hoạt động năm 2018, triển khai nhiệm vụ 2019. Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồng Lĩnh – Trưởng đoàn chủ trì hội nghị.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồng Lĩnh – trưởng đoàn chủ trì hội nghị.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Đoàn công tác, 18 thành viên trên cơ sở quy chế hoạt động, nhiệm vụ được phân công đã chủ động bám địa bàn, tham mưu, đề xuất các phương án trong chỉ đạo, kiểm tra, giám sát địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ 2018.

Với sự đổi mới, linh hoạt trong chỉ đạo của Đoàn công tác cùng với sự nỗ lực của hệ thống chính trị địa phương và sự đồng hành của nhân dân nên kết quả trên các lĩnh vực KT-XH, QPAN, công tác xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị của TP Hà Tĩnh đạt khá toàn diện.

Phó Giám đốc Sở TT&TT Bùi Đắc Thế tham gia ý kiến tại hội nghị

Bên cạnh đó, trên cơ sở chuyên môn nghiệp vụ quản lý, các thành viên đoàn công tác đã chủ động phối hợp với địa phương, phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung chỉ đạo giúp đỡ cấp ủy, chính quyền TP Hà Tĩnh và cơ sở thực hiện các nhiệm vụ đề ra. Theo đó, trong năm 2018, đoàn đã có 149 cuộc sinh hoạt tại địa phương phụ trách.


Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lê Viết Ngụ: Các thành viên đoàn nên đi sâu hơn với cơ sở, lắng nghe những ý kiến tại cơ sở để chuyển tải lên cấp trên tìm giải pháp xử lý hiệu quả…

Tại hội nghị, Đoàn công tác cũng phân tích những hạn chế còn gặp phải trong thời gian vừa qua như một số thành viên còn bị động, chưa dành nhiều thời gian trực tiếp chỉ đạo cơ sở, sự phối hợp chưa thường xuyên với lãnh đạo cơ sở nên nắm bắt và xử lý tình hình chưa kịp thời…