Tên giao dịch của doanh nghiệp: Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh. Mã số doanh nghiệp: 3001658661 Địa chỉ liên lạc: Số 176, đường Trần Phú, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh Điện thoại: 0393.835.350 Fax: 0393.836.020 Email: thuyloilinhcam2010@gmail.com Website: thuyloibachatinh.com.vn Sau đây chứng nhận ông: Phan Võ Tưởng Điện...
Đọc thêm

1 - 15 của ( 15 ) tin, bài