Tên giao dịch của doanh nghiệp: Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp và Dịch vụ Hương Sơn. Mã số doanh nghiệp: 3000100137 Địa chỉ liên lạc: Khối 4 - Thị trấn Tây Sơn - Hương Sơn - Hà Tĩnh Điện thoại : 02393.876.211 Email:ctylndvhs @gmail.com Sau đây chứng nhận: Ông Lê Tiến Cát. Điện thoại liên hệ: 0915.050.982; Email: letiencat@gmail.com C...
Đọc thêm
Tên giao dịch của doanh nghiệp: Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp và Dịch vụ Chúc A. Mã số doanh nghiệp: CHUCA Địa chỉ liên lạc: Xóm 10, xã Hương Lâm, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Điện thoại : 02396 518799 Email: Lamnghiepchuca@gmail.com Sau đây chứng nhận: Ông Dương Văn Thắng Điện thoại liên hệ: 0979 584 999; Email: Duongthanghtca@g...
Đọc thêm

16 - 30 của ( 40 ) tin, bài