Công điện về việc chủ động ứng phó với áp thấp trên Vịnh Bắc Bộ

Công điện về việc chủ động ứng phó với áp thấp trên Vịnh Bắc Bộ
 Tải xuống tệp đính kèm

Thêm nhận xét mới

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại