Giới thiệu chung Hà Tĩnh
    Hà Tĩnh là một tỉnh ở dải đất miền Trung, nằm trong vùng du lịch Bắc Trung bộ, phía bắc giáp Nghệ An, phía nam giáp Quảng Bình, phía tây giáp Lào, phía đông giáp biển Đông với bờ biển dài 137km. Ðịa hình đa dạng, có đủ các vùng đồi núi, trung du, đồng bằng và biển.Đồng bằng có diện tích nhỏ bị chia cắt bởi các dãy núi và sông suối. Hà Tĩnh có...
Đọc thêm
Cơ cấu tổ chức
I. Thông tin chung:  Tên cơ quan  : Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Địa chỉ          : Số 1 đường Nguyễn Tất Thành - TP Hà Tĩnh Điện thoại     : 0239.385.7717Email: ubhatinh@hatinh.gov.vn  II. Sơ đồ quản lý, điều hành của Uỷ ban nhân dân tỉnh III. Phân c...
Đọc thêm
Chức năng, nhiệm vụ
I. Ủy ban nhân dân: Tại khoản 1, Điều 8 Luật  Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 quy định như sau: 1. Ủy ban nhân dân do Hội đồng nhân dân cùng cấp bầu, là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân, cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa phương, Hội đồng nhân dân cùng cấp và cơ quan hành chính...
Đọc thêm

1 - 4 của ( 4 ) tin, bài