Ngôi chùa được ghép từ tên vợ chồng vua Khải Định

  
Cỡ chữ


Thêm nhận xét mới

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại