Quyết định về việc ủy quyền xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh

  
Cỡ chữ
Quyết định về việc ủy quyền xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh
 Tải xuống tệp đính kèm

Thăm dò ý kiến

Poll: Thông tin nào trên cổng thông tin điện tử mà bạn quan tâm nhất?
Thông tin thủ tục hành chính25%
25% Complete
Thông tin kinh tế - xã hội25%
25% Complete
Thông tin chỉ đạo điều hành50%
50% Complete

Thống kê

Đang xem:   479
Đã xem hôm nay:   3.809
Đã xem:   27.196.089