Quyết định vv phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu TB 07:2017: Mua sắm thiết bị văn phòng, thiết bị giáo dục...theo phương thức tập trung đợt 2 năm 2017

 Tải xuống tệp đính kèm

Thêm nhận xét mới

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại