Từ đầu năm đến nay, toàn ngành thanh tra Hà Tĩnh đã triển khai 219 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 1.872 tổ chức, cá nhân. Qua đó, đã phát hiện sai phạm tại 362 tổ chức, cá nhân.Lê Anh Tuấn – kế toán xã Thạch Sơn bị khởi tố về hành vi tham ô tài sản vào tháng 2/2018Tổng số tiền sai phạm phát hiện qua thanh tra lên tới 5 tỷ đồng, trong đó, kiến nghị th...
Đọc thêm

46 - 60 của ( 181 ) tin, bài