Quyết định về việc Ban hành bộ "Đơn giá bồi thường các loại nhà của,vật kiến trúc,mồ mả, tàu thuyề,máy móc thiết bị, nông cụ, ngư cụ, cây cối, hoa màu và nuôi trồng thủy hải sản" khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Đọc thêm
Hà Tĩnh xử phạt hành chính 1.278 cơ sở vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm
Vận động cơ sở kinh doanh, người dân nâng cao ý thức vệ sinh an toàn thực phẩm; tăng cường thanh – kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm an toàn thực phẩm… là các giải pháp mà ngành chức năng Hà Tĩnh đã và đang triển khai nhằm ngăn chặn thực phẩm bẩn trên địa bàn.Tăng cường công tác thanh, kiểm traNgày 26/9/2018, qua kiểm tra, ngành chức năng Hà Tĩnh phát...
Đọc thêm

61 - 75 của ( 273 ) tin, bài