Thắng lợi Xuân Mậu Thân 1968 khởi nguồn từ Nghị quyết của Bộ Chính trị
(Chinhphu.vn) - Thắng lợi của cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 bắt nguồn từ Nghị quyết của Bộ Chính trị được Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 14 (khóa III) thông qua  với tên gọi: “Anh dũng tiến lên, thực hiện tổng công kích và tổng khởi nghĩa, giành thắng lợi quyết định cho sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước”. Chi tiết
Đọc thêm

91 - 91 của ( 91 ) tin, bài