Chỉ thị về việc tăng cường thực hiện các giải pháp thủy lới, phòng chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, phục vụ sản xuất và dân sinh năm 2018-2019

  
Cỡ chữ
Chỉ thị về việc tăng cường thực hiện các giải pháp thủy lới, phòng chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, phục vụ sản xuất và dân sinh năm 2018-2019
 Tải xuống tệp đính kèm

Thêm nhận xét mới

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại