Trung tâm Hành chính công Cẩm Xuyên giải quyết trên 99% hồ sơ trước, đúng hạn

  
Cỡ chữ
Sau khi Báo Hà Tĩnh đăng bài "Cẩm Xuyên "nhất bảng" về hồ sơ thủ tục hành chính quá hạn", huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã tập trung siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác tiếp nhận, xử lý hồ sơ.


Người dân giao dịch hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công huyện Cẩm Xuyên

Vì thế, 2 tháng cuối năm 2018, Trung tâm Hành chính công huyện Cẩm Xuyên đã có trên 99% hồ sơ được giải quyết trước và đúng hạn.

Theo đó, trong tháng 11, các phòng ban cấp huyện tiếp nhận trên 7.969 hồ sơ, tỷ lệ hồ sơ đã xử lý trước và đúng hạn đạt 7.919, chiếm tỷ lệ trên 99,6%; trong đó tỷ lệ hồ sơ xử lý trước và đúng hạn ở các phòng ban chuyên môn của UBND huyện đạt 99,93%.

Bước sang tháng 12, tổng số lượng hồ sơ tiếp nhận là 3.474, số lượng hồ sơ đã xử lý trước và đúng hạn đạt 3.456, chiếm tỷ lệ trên 99,5%; trong đó tỷ lệ hồ sơ xử lý trước và đúng hạn ở các phòng ban chuyên môn của UBND huyện đạt 100%.


Nhờ vào cuộc chấn chỉnh kịp thời nên công tác CCHC 2 tháng cuối năm của Cẩm Xuyên có những kết quả tốt

Theo anh Nguyễn Nam Phong - Giám đốc Trung tâm Hành chính công huyện Cẩm Xuyên, 2 tháng cuối năm có được kết quả tích cực là nhờ sự vào cuộc đôn đốc, chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo UBND huyện. Huyện đã tập trung nâng cao ý thức trách nhiệm, tác phong, lề lối làm việc và chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của đội ngũ cán bộ, công chức làm việc tại Trung tâm Hành chính công huyện, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã.

Đặc biệt là chú trọng gắn trách nhiệm cho người đứng đầu các phòng ban, chủ tịch UBND xã, thị trấn trong việc chỉ đạo cán bộ, nhân viên tiếp nhận, xử lý hồ sơ thủ tục của người dân, doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, huyện cũng tập trung hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng, nhất là công nghệ thông tin đảm bảo thông suốt; tiến hành tập huấn các kỹ năng, thao tác tiếp nhận, xử lý hồ sơ cho cán bộ nhân viên.

Theo Baohatinh.vn

Thêm nhận xét mới

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Thăm dò ý kiến

Poll: Thông tin nào trên cổng thông tin điện tử mà bạn quan tâm nhất?
Thông tin thủ tục hành chính25%
25% Complete
Thông tin kinh tế - xã hội25%
25% Complete
Thông tin chỉ đạo điều hành50%
50% Complete

Thống kê

Đang xem:   302
Đã xem hôm nay:   6.587
Đã xem:   27.178.476