Tuổi trẻ Agribank Hà Tĩnh II chung tay xây dựng NTM, gắn kết cộng đồng

  
Cỡ chữ
Sáng 10/3, Đoàn Thanh niên Agribank Hà Tĩnh II tổ chức ngày hội thanh niên với chủ đề chung tay xây dựng NTM, gắn kết, nghĩa tình với nhân dân và năng động, sáng tạo, chuyên nghiệp, trách nhiệm, hiệu quả.

Dịp này, Agribank đã tuyên dương các đoàn viên thanh niên có thành tích xuất sắc trong hoạt động chuyên môn, hoạt động Đoàn và trách nhiệm vì cộng đồng.

Tuổi trẻ Agribank Hà Tĩnh II cũng ký kết giao ước thi đua năm 2019.