Hà Tĩnh mở đường lớn cho mục tiêu phát triển bền vững   |    15 dự án được Hà Tĩnh trao quyết định chủ trương đầu tư   |    Hà Tĩnh ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với 25 doanh nghiệp   |    Quyết định chấp thuận nhà đầu tư Dự án Khu đô thị tại xã Thạch Trung và thị trấn Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh   |    Hà Tĩnh họp báo thông tin về Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh và xúc tiến đầu tư vào Hà Tĩnh   |   

Nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

  

09:30 11/03/2020

(Hatinh.gov.vn) - Nhằm thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (chống khai thác IUU) theo quy định của Luật Thủy sản năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND tỉnh; tăng cường kiểm soát hoạt động nghề cá trên địa bàn tỉnh đảm bảo hoạt động khai thác thủy sản tuân thủ theo đúng pháp luật Việt Nam và các quy định của Luật pháp quốc tế, góp phần bảo vệ, bảo tồn và phát triển bền vững nguồn lợi thủy sản; Ban Chỉ đạo Chống khai thác IUU vừa ban hành Kế hoạch số 34/KH-BCĐIUU ngày 06/3/2020 thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
Tại Kế hoạch này, Ban Chỉ đạo Chống khai thác IUU yêu cầu các sở, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, thống nhất, thường xuyên có hiệu quả và sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trên địa bàn tỉnh; tập trung cao sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt triển khai các nhiệm vụ, giải pháp về chống khai thác IUU; chủ động trong việc phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hoạt động khai thác IUU; có lộ trình để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác chống khai thác IUU theo các khuyến nghị của Ủy ban Châu Âu; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiên các nhiệm vụ chống khai thác IUU; trong đó tập trung một số nhiệm vụ sau:

Từ 01/01/2019 chủ tàu cá không được cấp giấy phép thủy sản trên biển nếu không còn hạn ngạch và không lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá (VMS) đối với tàu có chiều dài từ 15m trở lên. (Ảnh:Baohatinh.vn)

Tổ chức triển khai và đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền cho cho các ngành, các cấp, các tổ chức, cá nhân về Luật Thủy sản và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; đặc biệt là các quy định về chống khai thác IUU và Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản.

Tổ chức lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá (VMS) đối với tàu có chiều dài từ 15m trở lên trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện đánh dấu tàu cá, kẻ vẽ biển số tàu cá theo đúng quy định tại Điều 20, Điều 25 Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thực hiện các hoạt động tuần tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá trên biển và tại các cảng cá, bến cá trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện các quy định về kiểm soát tàu cá ra vào các cảng cá, giám sát sản lượng thủy sản qua cảng, xác nhận, chứng nhận nguồn gốc thủy sản đáp ứng yêu cầu về truy xuất nguồn gốc thủy sản theo chuỗi.

Thực hiện cấp giấy phép khai thác thủy sản, giấy chứng nhận vệ sinh ATTP theo Luật Thủy sản.

Triển khai đồng bộ có hiệu quả các quy định có liên quan đến theo dõi, kiểm soát, giám sát hành trình tàu cá; vận hành, khai thác kết nối, chia sẻ dữ liệu thông tin tàu cá giữa các cơ quan, đơn vị để quản lý tàu cá và truy xuất nguồn gốc thủy sản.

Phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.

Tích cực, chủ động hợp tác quốc tế, trao đổi thông tin, kinh nghiệm với các nước về chống khai thác IUU, kịp thời nắm bắt tình hình xử lý tàu cá và ngư dân Hà Tĩnh khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài./.
Hoài Anh

Thêm nhận xét mới

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Thống kê trong ngày

Lượt truy cập:   6.718
Tổng số truy cập:   32.918.505

Sự kiện