Hà Tĩnh bổ sung 89 giáo viên mầm non và phổ thông công lập   |    Pháo hoa rực sáng bầu trời Hà Tĩnh đón chào năm mới Giáp Thìn 2024   |    Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tăng cường bảo đảm trật tự, ATGT   |    Dịch bệnh truyền nhiễm dự báo tiếp tục có nguy cơ xuất hiện, lây lan các biến thể mới   |    Xây dựng các bảng lương mới áp dụng từ giữa năm 2024   |   

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm

  

07:50 28/09/2023

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải vừa ký văn bản gửi các sở, ban, ngành, địa phương, các chủ đầu tư, ban quản lý dự án về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2023.

Thực hiện Công điện số 749/CĐ-TTg ngày 18/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2023; Văn bản số 6097/BNN-XD ngày 31/8/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Công điện số 749/CĐ-TTg ngày 18/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ; sau khi xem xét báo cáo của Sở Tài chính tại cuộc họp ngày 15/9/2023 về tình hình giải ngân vốn đầu tư công 8 tháng năm 2023 và ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp; để phấn đấu đạt kết quả cao nhất trong việc triển khai, giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; các chủ đầu tư, ban quản lý dự án đề cao trách nhiệm, tập trung chỉ đạo, lãnh đạo, điều hành triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, kịp thời, hiệu quả hơn nữa các nhiệm vụ, giải pháp trọng.

Kết quả giải ngân là tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2023

Tháo gỡ kịp thời, hiệu quả những vướng mắc, khó khăn

Xác định đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, nguồn vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, 3 chương trình mục tiêu quốc gia là một trong các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cần tập trung ưu tiên trong chỉ đạo điều hành, gắn tiến độ thực hiện, giải ngân và hiệu quả dự án với trách nhiệm cá nhân của giám đốc (thủ trưởng) các sở, ngành; chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; giám đốc các ban quản lý dự án cấp tỉnh và trưởng các ban quản lý dự án cấp huyện, đây là tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2023.

Quyết liệt, chủ động xử lý, tháo gỡ kịp thời, hiệu quả những vướng mắc, khó khăn theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Thực hiện cơ chế phân công, giao trách nhiệm, phối hợp rõ ràng, cụ thể về thẩm quyền, trách nhiệm giữa các cơ quan, đơn vị trong việc hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công; tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về đất đai, tài nguyên...; có chế tài xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, tổ chức, cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở, làm chậm tiến độ giao vốn, thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công. Thay thế kịp thời những cán bộ, công chức, viên chức yếu kém về năng lực, trì trệ, gây nhũng nhiễu, phiền hà, kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong quản lý đầu tư công.

Các nhà thầu san gạt, lu nền để công trình đê tả Nghèn (huyện Lộc Hà) sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Rà soát tình hình thực hiện từng dự án trên địa bàn

Phân công lãnh đạo UBND các huyện, thành phố, thị xã chịu trách nhiệm theo dõi từng dự án, lập kế hoạch giải ngân và kịp thời đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xác định công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng là nút thắt quan trọng trong triển khai dự án; huy động cả hệ thống chính trị của địa phương vào cuộc, xử lý kịp thời các khó khăn vướng mắc, thực hiện nhanh công tác bàn giao mặt bằng phục vụ triển khai dự án trên địa bàn; không được để tình trạng dự án chờ mặt bằng, nhất là các dự án lớn, trọng điểm của tỉnh.

Chủ động rà soát tình hình thực hiện của từng dự án trên địa bàn, từ đó phân nhóm vướng mắc (thủ tục đầu tư xây dựng, thủ tục đất đai, giải phóng mặt bằng, kế hoạch vốn, thủ tục giải ngân....) để kịp thời giải quyết, tháo gỡ. Lập danh mục dự án trọng điểm, phân công cụ thể lãnh đạo theo dõi, đôn đốc và trực tiếp chỉ đạo xử lý các khó khăn, vướng mắc.

Nghiệm thu, thanh toán ngay khi có khối lượng

Các chủ đầu tư, ban quản lý dự án lập kế hoạch giải ngân chi tiết từng dự án và tuân thủ nghiêm kế hoạch giải ngân từng tháng, quý. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hiện trường, đôn đốc các nhà thầu, tư vấn đẩy nhanh tiến độ. Phân công cụ thể lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện; bám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn và chịu trách nhiệm về kết quả giải ngân của từng dự án, coi đây là căn cứ quan trọng khi đánh giá xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao trong năm 2023 của tập thể, cá nhân.

Thực hiện tạm ứng, thu hồi tạm ứng, nghiệm thu, thanh toán vốn đầu tư theo đúng quy định và ngay khi có khối lượng; chủ động rà soát, đề xuất cơ quan có thẩm quyền điều chuyển vốn giữa các dự án chậm giải ngân sang các dự án có khả năng giải ngân tốt hơn, có nhu cầu bổ sung vốn để thực hiện theo quy định.

Các sở, ban, ngành tích cực vào cuộc

Sở Xây dựng thường xuyên cập nhật điều chỉnh, công bố giá và chỉ số giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng theo tháng phù hợp với diễn biến giá thị trường. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi sát tình hình, diễn biến thị trường vật liệu xây dựng, đặc biệt là các vật liệu chủ yếu, kịp thời báo cáo, đề xuất cơ quan có thẩm quyền các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc đảm bảo cung cầu, kiểm soát giá vật liệu xây dựng.

Các dự án trên địa bàn Hà Tĩnh được chủ đầu tư chỉ đạo quyết liệt, nhà thầu vào cuộc tích cực.

Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục tập trung tháo gỡ các khó khăn liên quan đến cấp phép mỏ, khai thác vật liệu đá, cát, đất... phục vụ các dự án đầu tư công đảm bảo nhanh, hiệu quả, đúng quy định pháp luật. Xử lý nghiêm tình trạng tạo khan hiếm giả, liên kết giữa các chủ mỏ vật liệu để nâng giá, khai thác, cung cấp không đúng quy định làm ảnh hưởng đến việc thi công các dự án.

Phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính giải quyết kịp thời những vướng mắc trong định giá đất, thu tiền sử dụng đất, bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư công.

Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Tài chính theo dõi sát tiến độ thực hiện và giải ngân của các sở, ban, ngành và địa phương, kịp thời báo cáo UBND tỉnh để ban hành các giải pháp điều hành linh hoạt, sát với tình hình thực tiễn nhằm hoàn thành các mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2023. Tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền rút kế hoạch vốn của các dự án có tiến độ thực hiện chậm, tỷ lệ giải ngân không đạt yêu cầu để bố trí cho các dự án có tiến độ triển khai tốt, giải ngân nhanh, có khả năng hoàn thành trong năm 2023 nhưng chưa được bố trí đủ vốn trước ngày 30/10/2023.

Sở Tài chính phối hợp chặt chẽ, kịp thời với Sở kế hoạch và Đầu tư trong việc rà soát, tổng hợp giao, điều chuyển kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023. Phối hợp với các cơ quan: Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Hà Tĩnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh để hàng tháng công khai tình hình giải ngân của các sở, ban, ngành, địa phương trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tiếp tục chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan định kỳ hàng tháng có văn bản đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương và các ban quản lý dự án, chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân thấp; đồng thời tham mưu, đề xuất UBND tỉnh giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công.

Kho bạc nhà nước tỉnh chỉ đạo Kho bạc nhà nước các huyện, thị xã kịp thời thực hiện thanh toán khối lượng hoàn thành, đẩy mạnh thanh toán qua dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc nhà nước nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại của các chủ đầu tư, công khai minh bạch quá trình xử lý hồ sơ tại cơ quan kiểm soát thanh toán. Cập nhật báo cáo kết quả giải ngân vốn đầu tư công hàng tháng, gửi Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20 hàng tháng và khi có yêu cầu phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh. Kiểm soát chặt chẽ các khoản chi các nguồn vốn đầu tư công, chỉ giải ngân cho các mục tiêu đã được xác định tại các quyết định giao kế hoạch của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. Thường xuyên đôn đốc chủ đầu tư thực hiện nghiêm việc hoàn ứng theo quy định của pháp luật.

Phân công các Phó Chủ tịch UBND tỉnh theo lĩnh vực phụ trách tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 thành lập theo Quyết định số 1075/QĐ-UBND ngày 15/5/2023 của UBND tỉnh nâng cao hiệu quả hoạt động, chủ động tăng cường thực hiện kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công những tháng còn lại năm 2023.

Theo BHT

Link: https://baohatinh.vn/chinh-quyen/day-nhanh-tien-do-giai-ngan-von-dau-tu-cong-nhung-thang-cuoi-nam/254900.htm


Thêm nhận xét mới

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Thống kê trong ngày

Lượt truy cập:   4.534
Tổng số truy cập:   312.343.234

Sự kiện