Đầu mối liên hệ:

- Đối với đại biểu trong nước: Ông Đặng Huy Cường. ĐT (+84)913294698

- Đối với đại biểu quốc tế: Bà Hoàng Hương Giang. ĐT (+84)934413613

Contacts:

- Domestic delegations: Mr. Dang, Huy Cuong. Phone No. (+84)913294698

- International delegations: Ms. Hoang, Phuong Giang. Phone No. (+84)934413613

Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh

Số 21, đường Phan Đình Phùng, TP Hà Tĩnh

The Provincial Cinema and Culture Center

No 21, Phan Dinh Phung Street, Ha Tinh City

Đầu mối liên hệ:

- Đối với đại biểu trong nước: Ông Đặng Huy Cường - Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Phát triển doanh nghiệp và Xúc tiến đầu tư tỉnh Hà Tĩnh. ĐT (+84)913294698

- Đối với đại biểu quốc tế: Bà Hoàng Hương Giang - Chuyên viên Văn phòng Sở Ngoại vụ. ĐT (+84)934413613

Contacts:

- Domestic delegations: Mr. Dang, Huy Cuong - Vice Director of Ha Tinh Enterprise Development Support and Investment Promotion Center. Phone No. (+84)913294698

- International delegations: Ms. Hoang, Phuong Giang - Officer of the Provincial Foreign Affair Department. Phone No. (+84)934413613

Vùng quản trị | Cổng TTĐT tỉnh Hà Tĩnh

500

OOPS!

Xin lỗi! Bạn không có quyền xem trang này.

Trở lại