Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng lãnh đạo tỉnh kiểm tra Dự án Nhà máy sản xuất Pin VinES tại Khu kinh tế Vũng Áng

Ảnh Báo Hà Tĩnh

Nhóm hình ảnh đầu tư, phát triển, sản xuất kinh doanh