Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kiểm tra tại mỏ sắt Thạch Khê

Ảnh Báo Hà Tĩnh

Nhóm hình ảnh đầu tư, phát triển, sản xuất kinh doanh