Lễ động thổ Nhà máy liên doanh sản xuất Pin Lithium VinES-Gotion tại Khu Kinh tế Vũng Áng

Ảnh Báo Hà Tĩnh

Nhóm hình ảnh đầu tư, phát triển, sản xuất kinh doanh