Lễ khởi công Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025

Ảnh Báo Hà Tĩnh

Nhóm hình ảnh đầu tư, phát triển, sản xuất kinh doanh