Lễ khởi công Dự án đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp huyện Can Lộc

Ảnh Báo Hà Tĩnh

Nhóm hình ảnh đầu tư, phát triển, sản xuất kinh doanh