Lễ khởi công xây dựng Trung tâm Điều hành hệ thống năng lượng công nghệ cao và dự án Nhà máy Thuỷ điện Vũ Quang

Ảnh Báo Hà Tĩnh

Nhóm hình ảnh đầu tư, phát triển, sản xuất kinh doanh