Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải kiểm tra hoạt động sản xuất tại Formosa Hà Tĩnh

Ảnh Báo Hà Tĩnh

Nhóm hình ảnh đầu tư, phát triển, sản xuất kinh doanh