Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng kiểm tra sản xuất tại Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh

Ảnh Báo Hà Tĩnh

Nhóm hình ảnh đầu tư, phát triển, sản xuất kinh doanh