Một góc Cảng nước sâu Sơn Dương thuộc Khu Kinh tế Vũng Áng

Ảnh Cổng TTĐT tỉnh

Nhóm hình ảnh đầu tư, phát triển, sản xuất kinh doanh