Dây chuyền sản xuất sợi tại nhà máy của Công ty cổ phần Vinatex Hồng Lĩnh

Ảnh Báo Hà Tĩnh

Nhóm hình ảnh đầu tư, phát triển, sản xuất kinh doanh