Công nhân làm việc tại Nhà máy may Haivina Hồng Lĩnh tại Cụm công nghiệp Nam Hồng, TX Hồng Lĩnh

Ảnh Báo Hà Tĩnh

Nhóm hình ảnh đầu tư, phát triển, sản xuất kinh doanh