Bên trong xưởng sản xuất của Công ty Cổ phần Sao Mai tại Cụm công nghiệp Bắc Cẩm Xuyên

Ảnh Báo Hà Tĩnh

Nhóm hình ảnh đầu tư, phát triển, sản xuất kinh doanh