Hoạt động bốc dỡ hàng hóa tại Cảng Vũng Áng

Ảnh Báo Hà Tĩnh

Nhóm hình ảnh đầu tư, phát triển, sản xuất kinh doanh