Hoạt động xuất nhập khẩu qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo

Ảnh Báo Hà Tĩnh

Nhóm hình ảnh đầu tư, phát triển, sản xuất kinh doanh