Nhà máy sản xuất Pin VinES tại Khu Kinh tế Vũng Áng

Ảnh Báo Hà Tĩnh

Nhóm hình ảnh đầu tư, phát triển, sản xuất kinh doanh