Diện mạo nông thôn mới xã Đan Trường, huyện Nghi Xuân

Ảnh Đậu Hà Hội VHNT

Nhóm hình ảnh đầu tư, phát triển, sản xuất kinh doanh