Hà Tĩnh mở đường lớn cho mục tiêu phát triển bền vững   |    15 dự án được Hà Tĩnh trao quyết định chủ trương đầu tư   |    Hà Tĩnh ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với 25 doanh nghiệp   |    Quyết định chấp thuận nhà đầu tư Dự án Khu đô thị tại xã Thạch Trung và thị trấn Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh   |    Hà Tĩnh họp báo thông tin về Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh và xúc tiến đầu tư vào Hà Tĩnh   |   
Một số quy định về công tác phòng, chống dịch đối với người từ khu vực có dịch COVID-19 đến/về Hà Tĩnh
Để tiếp tục quản lý chặt chẽ người từ các khu vực có dịch bệnh COVID-19 đến/về trên địa bàn tỉnh, đảm bảo an toàn sức khỏe và tính mạng của nhân dân, bảo vệ thành quả công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua; căn cứ Văn bản số 6386/BYT-MT ngày 06/8/2021 của Bộ Y tế về việc áp dụng biện pháp phòng, chống dịch đối với người về từ khu vực có dịch COVID-19, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo, thực hiện nghiêm các nội dung sau (thời gian thực hiện từ 14 giờ ngày 16/8/2021 cho đến khi có văn bản chỉ đạo tiếp theo):
Đọc thêm

3211 - 3225 của ( 6894 ) tin, bài

Thống kê trong ngày

Lượt truy cập:   3.930
Tổng số truy cập:   32.915.717

Sự kiện