Ngày 6/11, Hà Tĩnh ghi nhận thêm 18 ca mắc mới, trong đó có 13 ca trong cộng đồng.   |    Hướng dẫn cách ly, xét nghiệm đối với người đến/ về tỉnh Hà Tĩnh từ các tỉnh, thành phố khác   |    Ảnh hưởng của bão số 8, dự báo khu vực Hà Tĩnh có mưa to và dông   |    Ấn Độ bồi thường 670 USD cho mỗi ca tử vong do COVID-19   |    Tăng cường tuyên truyền sử dụng vật tư nông nghiệp cho người dân Cẩm Xuyên   |   

Khuyến khích, bảo vệ đội ngũ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm

  

17:21 18/10/2021

Ngày 22/9/2021, Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 14- KL/TW về khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung. Đây là chủ trương lớn được đúc kết từ thực tiễn, đáp ứng yêu cầu cấp thiết trong đổi mới phương thức lãnh đạo theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, cần được các cấp ủy Đảng quán triệt sâu sắc và thực hiện có hiệu quả.


Từ một tỉnh nông nghiệp, Hà Tĩnh đã vươn lên mạnh mẽ trong phát triển KT-XH, đảm bảo tốt an sinh xã hội.

Qua các thời kỳ cách mạng, đội ngũ cán bộ, lãnh đạo các cấp ở Hà Tĩnh luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, năng động sáng tạo, dám nghĩ dám làm, để lại nhiều dấu ấn và bài học quý trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo.

Ngay sau ngày thành lập (cuối tháng 3/1930), Đảng bộ Hà Tĩnh đã lãnh đạo Nhân dân làm nên cao trào Xô viết, thổi bùng ngọn lửa đấu tranh chống ách cường quyền của thực dân phong kiến. Qua cuộc tập dượt ấy, mười lăm năm sau, Hà Tĩnh lại “đứng đầu dậy trước” giành chính quyền về tay Nhân dân trong cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945.


Đảng bộ Hà Tĩnh đã lãnh đạo Nhân dân làm nên cao trào Xô viết.

Vượt qua muôn vàn gian khổ, hy sinh, Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh đã lập nhiều chiến công, cùng cả nước đánh đuổi đế quốc, đi đến ngày toàn thắng. Trong kháng chiến chống Mỹ, Hà Tĩnh đã vượt qua những thử thách ác liệt, thực hiện tốt vai trò là hậu phương của tiền tuyến lớn miền Nam và là tiền tuyến của hậu phương lớn miền Bắc, góp phần cùng cả nước giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

Sau năm 1975, Hà Tĩnh kiên trì vượt qua gian khó, khắc phục hậu quả nặng nề của chiến tranh, đưa tỉnh nhà thoát khỏi tỉnh nghèo, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, từng bước phát triển. Từ một tỉnh nông nghiệp, Hà Tĩnh đã vươn lên mạnh mẽ, thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp - dịch vụ. Chương trình xây dựng NTM được thực hiện thành công, trở thành điểm sáng của toàn quốc.


Huyện Vũ Quang được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn huyện NTM vào tháng 3/2021. Trong ảnh: Thị trấn Vũ Quang hôm nay. Ảnh: Minh Lý.

Những thành tựu nổi bật đó trong từng chặng đường lịch sử luôn gắn liền với tên tuổi các đồng chí lãnh đạo từ tỉnh đến cơ sở đã không quản ngại gian khổ, hy sinh, dám xả thân vì công việc, luôn tận tâm, tận lực vì phong trào, được Nhân dân trân trọng, ghi công.

Tuy nhiên, trong các thời kỳ phát triển ở tỉnh ta nói riêng, trên cả nước nói chung, vẫn còn một bộ phận cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ, trọng trách được giao, thậm chí vi phạm khuyết điểm, phải xử lý kỷ luật. Không ít cán bộ an phận thủ thường, tư duy nhiệm kỳ, thiếu tâm huyết, không chịu suy nghĩ, tìm tòi, ngại đột phá, sáng tạo; việc dễ thì làm, việc khó thì bỏ.


Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã xác định, thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp là mục tiêu quan trọng để hiện thực hóa chiến lược “Bốn trụ cột - Ba nền tảng” và “Ba đô thị - Một trung tâm - Ba hành lang” làm trọng điểm phát triển cho giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 của Hà Tĩnh. Trong ảnh: Một góc cảng Vũng Áng.

Kết luận số 14- KL/TW là quyết sách rất đúng đắn và kịp thời trong giai đoạn hiện nay để khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Để thực hiện tốt Kết luận 14- KL/TW của Bộ Chính trị, thời gian tới chúng ta cần tập trung thực hiện tốt một số giải pháp chủ yếu sau:

Trước hết, cần tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp có phẩm chất, năng lực, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có khả năng sáng tạo, quyết liệt, đột phá mạnh mẽ trong suy nghĩ và hành động. Muốn vậy, phải bắt đầu từ khâu phát hiện, bồi dưỡng, đào tạo, quy hoạch và đề bạt bổ nhiệm theo hướng trọng dụng nhân tài. Duy trì chế độ định kỳ lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh chủ chốt để phân loại đánh giá đúng đội ngũ cán bộ, làm căn cứ để thực hiện chiến lược cán bộ cả trước mắt và lâu dài.


Hà Tĩnh đang tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hai là, kiên quyết đấu tranh đẩy lùi hiện tượng cán bộ “an phận thủ thường”, giữ mình, “tư duy nhiệm kỳ”, không dám nghĩ, không dám làm, sợ liên đới trách nhiệm. Thực tiễn ở tỉnh ta và ở từng địa phương thời gian qua đã khẳng định vai trò cực kỳ quan trọng của mỗi cán bộ chủ trì, nhất là người đứng đầu. Vì vậy, cần đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, trước hết từ đổi mới phong cách lãnh đạo của cán bộ, thực hiện nói đi đôi với làm, hết mình vì công việc chung.

Ba là, bám sát nghị quyết đại hội Đảng bộ đề ra, người đứng đầu cần luôn mạnh dạn tìm tòi cái mới, nhằm giải quyết tốt nhất những yêu cầu phát triển do thực tiễn đặt ra thông qua việc xây dựng các đề án, ban hành các nghị quyết lãnh đạo, quyết liệt tổ chức thực hiện đạt kết quả cao nhất.

Bốn là, với những cái mới, bao giờ cũng gặp lực cản của lối tư duy bảo thủ trì trệ, có cả thành công và thất bại ngoài mong muốn. Vì vậy, các cấp ủy Đảng cần khuyến khích những nỗ lực sáng tạo, đổi mới của cán bộ, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm với động cơ trong sáng, thực sự vì dân.

Cuối cùng, cần định kỳ sơ kết, tổng kết, đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng những mô hình, giải pháp thí điểm đổi mới, sáng tạo có hiệu quả, đồng thời biểu dương, khen thưởng xứng đáng và ưu tiên bố trí, sử dụng cán bộ có tư duy đổi mới, cách làm đột phá, sáng tạo, hiệu quả cao.

Theo BHT


Thêm nhận xét mới

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Thống kê trong ngày

Lượt truy cập:   5.432
Tổng số truy cập:   31.664.480

Sự kiện