Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022   |    Hà Tĩnh có 7 ca mắc sốt xuất huyết tại chỗ, người dân cần nêu cao cảnh giác   |    Tăng cường tuyên truyền sử dụng vật tư nông nghiệp cho người dân Cẩm Xuyên   |    Về việc lấy ý kiến góp ý của nhân dân về “Lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 thành phố Hà Tĩnh”   |    Về việc lấy ý kiến góp ý của nhân dân về “Lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 thị xã Hồng Lĩnh”   |   

Kinh tế tập thể đóng góp quan trọng vào thành tựu phát triển nông nghiệp Việt Nam

  

13:50 19/10/2021

Ngay sau hội nghị tổng kết toàn quốc sáng nay, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Ngọc Sơn giao các đơn vị liên quan tiếp thu các chỉ đạo của cấp trên để tổ chức hội nghị tổng kết và xác định nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể của tỉnh trong thời gian tới.

Sáng 19/10, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Trần Thanh Nam chủ trì hội nghị trực tuyến tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể (Nghị quyết 13) và 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã (HTX) năm 2012 trong lĩnh vực nông nghiệp.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn chủ trì tại điểm cầu Hà Tĩnh.


Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn chủ trì điểm cầu Hà Tĩnh.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan nhấn mạnh: Ra đời cách đây đã nhiều năm nhưng Nghị quyết số 13 và Luật HTX 2012 đã đánh giá đúng tình hình, chỉ ra được yêu cầu, định hướng xây dựng mô hình HTX trong kinh tế thị trường và những nhiệm vụ trọng tâm nhất trong xây dựng, phát triển kinh tế tập thể, HTX trong lĩnh vực nông nghiệp.

Hiện nay, toàn quốc ngày càng xuất hiện nhiều và đa dạng mô hình HTX hoạt động hiệu quả; trình độ cán bộ quản lý HTX nông nghiệp được nâng cao và trẻ hóa; năng suất, chất lượng sản phẩm, hiệu quả sản xuất nông nghiệp và thu nhập của người dân được nâng lên... Thực tế cho thấy, kinh tế tập thể, HTX đã có đóng góp quan trọng vào thành tựu phát triển nông nghiệp, nông thôn Việt Nam.


Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Đồng Tháp (Ảnh chụp màn hình).

Đánh giá toàn diện kết quả và nhìn nhận những hạn chế trong 20 năm thực hiện Nghị quyết 13 và 10 năm thi hành Luật HTX năm 2012 trong lĩnh vực nông nghiệp sẽ mở ra những định hướng, nhiệm vụ phát triển trong thời gian tới.

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT đề nghị các địa phương, đơn vị tiếp tục quan tâm phát triển kinh tế tập thể, HTX nông nghiệp, góp phần xây dựng chặt chẽ mối liên kết, cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển nông nghiệp, nông thôn.


Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Trước yêu cầu thực tiễn phát triển, nhất là từ 2016 đến nay, Bộ NN&PTNT đã chỉ đạo, triển khai Nghị quyết 13 và Luật HTX 2012 một cách sáng tạo, hiệu quả. Nhờ vậy, kinh tế tập thể, HTX tiến bộ cả về lượng và chất; đã khắc phục được những tồn tại kéo dài và ngày càng khẳng định được tiềm năng, triển vọng phát triển.

Theo báo cáo trình bày tại hội nghị, ước đến 31/12/2021, cả nước có 18.327 HTX nông nghiệp, 79 Liên hiệp HTX nông nghiệp với 3,23 triệu thành viên; 34.871 tổ hợp tác nông nghiệp với 628.000 thành viên. Tổng vốn của các HTX nông nghiệp hiện khoảng 29.425 tỷ đồng, bình quân/HTX là 1,61 tỷ đồng. Tỷ lệ các HTX nông nghiệp được đánh giá xếp loại khá, tốt đã tăng từ 10% (năm 2013) lên 33% (hết năm 2016) và trên 60% năm 2020.

Cả nước hiện có 2.297 HTX nông nghiệp đã thành lập doanh nghiệp trong HTX, 2.200 HTX ứng dụng công nghệ cao, công nghệ số vào sản xuất; trên 4.339 HTX nông nghiệp bao tiêu nông sản. Trong hơn 5.000 sản phẩm OCOP cả nước, có 39% sản phẩm thuộc về THT, HTX.


Lãnh đạo các sở, ngành, địa phương tham dự hội nghị.

Tổng kinh phí hỗ trợ trực tiếp cho phát triển kinh tế tập thể, HTX lĩnh vực nông nghiệp trên cả nước 20 năm qua đạt khoảng 8.180 tỷ đồng. Ngân sách Nhà nước hỗ trợ HTX nông nghiệp tập trung nhiều ở giai đoạn 2013-2021 với khoảng 7.283 tỷ đồng, cao gấp 8 lần giai đoạn trước (2001-2012).

Các địa phương tập trung hỗ trợ chủ yếu vào phát triển kết cấu hạ tầng (1.861 tỷ đồng); hỗ trợ khoa học và công nghệ (1.206 tỷ đồng); tiếp cận vốn và quỹ hỗ trợ phát triển HTX (1.768 tỷ đồng); đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực (593 tỷ đồng); xúc tiến thương mại và mở rộng thị trường (255 tỷ đồng); hỗ trợ thực hiện các dự án, kế hoạch liên kết theo Nghị định 98 (1.105 tỷ đồng)...

Tại hội nghị, đại biểu các địa phương, đơn vị đã chia sẻ những kết quả 20 năm thực hiện Nghị quyết 13 và 10 năm thi hành Luật HTX 2012 trong lĩnh vực nông nghiệp.

Đồng thời, nhiều hạn chế cũng được hội nghị phân tích, làm rõ như: Quá trình tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 13 còn chậm; Nghị quyết 13 và Luật HTX 2012 ban hành đã lâu nên các nội dung, giải pháp, quy định chưa phù hợp tình hình mới; Luật HTX 2012 và các văn bản dưới luật vẫn còn hạn chế cần sửa đổi...


Nhiều HTX nông nghiệp tiêu biểu của Hà Tĩnh tham gia hội nghị.

Hội nghị cũng nhấn mạnh những quan điểm, định hướng trong Nghị quyết 13 như: cần tiếp tục quán triệt và làm sâu sắc hơn những quan điểm, mô hình kinh tế tập thể, HTX và các giải pháp ghi trong Nghị quyết 13, Kết luận số 56-KL/TW, Kết luận số 70-KL/TW để triển khai; phân tích, đánh giá và làm rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan về một số mục tiêu, giải pháp đặt ra trong Nghị quyết 13 nhưng chưa đạt hoặc đạt chậm.

Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Trần Thanh Nam cho rằng, Nghị quyết 13 và Luật HTX 2012 đã tạo động lực, cơ chế phát triển cho kinh tế tập thể, HTX theo mô hình HTX kiểu mới, nhất là các HTX nông nghiệp.

Về quan điểm phát triển trong thời gian tới, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT nhấn mạnh cần tập trung hơn nữa cho kinh tế tập thể, HTX nông nghiệp, nông thôn, lấy HTX nông nghiệp làm trung tâm để có chính sách đầu tư phù hợp; tiếp tục nâng cao năng lực nội tại của HTX nông nghiệp, phát huy tầm ảnh hưởng của kinh tế tập thể, HTX đối với cộng đồng; phát triển HTX nông nghiệp theo hướng đa mục tiêu để đáp ứng yêu cầu thực tiễn...

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT yêu cầu các địa phương, đơn vị tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm phát triển HTX nông nghiệp; đẩy mạnh đào tạo nhân lực, thu hút cán bộ trẻ đã qua đào tạo vào HTX; khuyến khích HTX nông nghiệp ứng dụng cơ giới hóa, công nghệ cao vào sản xuất, chế biến và tiêu thụ; hỗ trợ HTX nông nghiệp tiếp cận vốn tín dụng, đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, kinh doanh, nhất là hạ tầng logictics; nâng cao vai trò quản lý Nhà nước về kinh tế tập thể, HTX…

Dịp này, hội nghị cũng công bố quyết định tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Nghị quyết 13, Luật HTX 2012.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn chỉ đạo tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Chỉ đạo tại điểm cầu Hà Tĩnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn cho rằng tỉnh đồng tình cao với báo cáo của Bộ NN&PTNT và kết luận của đồng chí Thứ trưởng Bộ NN&PTNT tại hội nghị tổng kết.

Qua 20 năm thực hiện Nghị quyết 13 và 10 năm thực hiện Luật HTX 2012 đã khẳng định sự đúng đắn của loại hình HTX kiểu mới và là xu thế tất yếu trong phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở KH&ĐT chủ trì, phối hợp Sở NN&PTNT, Liên minh HTX tỉnh tiếp thu báo cáo của Bộ NN&PTNT, hoàn thiện báo cáo của tỉnh để tổ chức hội nghị tổng kết và xác định nhiệm vụ trong thời gian tới. Xem đây là nội dung trọng tâm trong thực hiện chương trình toàn khóa mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra.

20 năm thực hiện Nghị quyết 13 và 10 năm thi hành Luật HTX 2012 trong lĩnh vực nông nghiệp, Hà Tĩnh đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ toàn diện để kinh tế tập thể, HTX phát triển.

Tỉnh hiện có trên 3.800 tổ hợp tác, 1.024 HTX, trong đó 56% HTX nông nghiệp. Dù còn khó khăn song HTX Hà Tĩnh đã từng bước tham gia vào chuỗi dịch vụ, sản xuất, cung ứng sản phẩm chất lượng cao; xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn và công tác an sinh xã hội; tạo việc làm cho khoảng 56.700 lao động... Kinh tế tập thể cũng là lực lượng nòng cốt trong thực hiện chương trình OCOP của tỉnh.

 Theo BHT


Thêm nhận xét mới

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Thống kê trong ngày

Lượt truy cập:   3.717
Tổng số truy cập:   31.775.476

Sự kiện