Hà Tĩnh mở đường lớn cho mục tiêu phát triển bền vững   |    15 dự án được Hà Tĩnh trao quyết định chủ trương đầu tư   |    Hà Tĩnh ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với 25 doanh nghiệp   |    Quyết định chấp thuận nhà đầu tư Dự án Khu đô thị tại xã Thạch Trung và thị trấn Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh   |    Hà Tĩnh họp báo thông tin về Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh và xúc tiến đầu tư vào Hà Tĩnh   |   

Hà Tĩnh khen thưởng 14 tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc công tác quốc phòng - an ninh

  

02:14 06/01/2022

7 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2021 đã nhận được bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Chiều 5/1, Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP&AN) Quân khu 4 tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác GDQP&AN năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ tịch Hội đồng GDQP&AN tỉnh Lê Ngọc Châu chủ trì điểm cầu Hà Tĩnh.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ tịch Hội đồng GDQP&AN tỉnh Lê Ngọc Châu chủ trì điểm cầu Hà Tĩnh.

Trong năm 2021, Hội đồng GDQP&AN các cấp từ Quân khu đến cấp xã đã quán triệt, triển khai thực hiện tương đối đồng bộ, toàn diện trên các mặt công tác, chất lượng, hiệu quả ngày càng được nâng lên.

Hội đồng GDQP&AN Quân khu chỉ đạo Trường quân sự Quân khu mở 2 khóa bồi dưỡng cho đối tượng 2. Hội đồng GDQP&AN các địa phương đã chỉ đạo cơ quan thường trực chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan xây dựng kế hoạch, tổ chức bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho các đối tượng theo phân cấp đạt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

Một số địa phương đã chỉ đạo cấp huyện mở các lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho chức việc tôn giáo, trưởng họ, chủ tàu thuyền trên địa bàn mang lại hiệu quả thiết thực. Đến 20/12/2021, Quân khu 4 đã tổ chức 819 lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức QP&AN cho 62.577 người.


Các đại biểu tham dự điểm cầu Hà Tĩnh.

Công tác GDQP&AN cho học sinh, sinh viên được các nhà trường, trung tâm GDQP&AN duy trì thực hiện chặt chẽ, linh hoạt, có hiệu quả. Hiện nay, các nhà trường đang tổ chức giảng dạy môn học GDQP&AN với các hình thức, phương pháp linh hoạt, phù hợp với tình hình dịch COVID-19. Năm học 2020 - 2021, có 44 trường học tổ chức cho 401.861/446.205 học sinh, sinh viên. Năm học 2021 – 2022, các trường đang tiếp tục dạy, học môn GDQP&AN theo chương trình quy định.

Công tác phổ biến kiến thức QP&AN cho toàn dân được các cấp, các ngành quan tâm đúng mức, góp phần tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về QP&AN.

Năm 2021, Hội đồng GDQP&AN tỉnh Hà Tĩnh quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn về công tác GDQP&AN, nâng cao nhận thức cho cán bộ các cấp, các ngành và toàn dân về quan điểm, đường lối của Đảng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân ngày càng vững chắc.

Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức QP&AN cho các đối tượng đúng theo quy định; tham mưu Thường trực Tỉnh ủy cử 3 đồng chí tham gia bồi dưỡng do Hội đồng GDQP&AN Trung ương tổ chức, cử 24 đồng chí tham gia bồi dưỡng tại Trường quân sự Quân khu 4; tổ chức 4 lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức QP&AN cho 334/320 đồng chí tại Trung đoàn 841.

Chỉ đạo Hội đồng GDQP&AN các huyện, thành phố, thị xã tổ chức 211 lớp bồi dường cập nhật kiến thức QP&AN cho 16.900 người; các nhà trường tổ chức bồi dưỡng, tập huấn đội ngũ giáo viên GDQP&AN; tổ chức tốt, có hiệu quả công tác phổ biến kiến thức QP&AN cho toàn dân.

Năm 2022, Hội đồng GDQP&AN tỉnh thường xuyên củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng, Ban Thường trực giúp việc Hội đồng GDQP&AN các cấp; xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện bảo đảm chặt chẽ, nghiêm túc; luôn quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên GDQP&AN; cử đối tượng 1, đối tượng 2 tham gia bồi dưỡng, cập nhật kiến thức quốc phòng và an ninh bảo đảm đạt, vượt chỉ tiêu trên giao..

Năm 2022, Quân khu 4 tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 25/10/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Hội đồng GDQP&AN các cấp kiện toàn đủ số lượng, đúng cơ cấu thành phần, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động; tổ chức bồi dưỡng theo phân cấp, phấn đấu tổ chức bồi dưỡng đạt 25% chỉ tiêu kế hoạch trong nhiệm kỳ 2020 - 2025; đẩy mạnh tổ chức bồi dưỡng cho chức sắc, chức việc, người tiêu biểu, uy tín trong cộng đồng dân cư, nâng cao chất lượng bồi dưỡng cho đối tượng 4; bồi dưỡng nâng cao trình độ giáo viên, giảng viên GDQP&AN; mua sắm đầy đủ vật chất, trang thiết bị phục vụ cho việc GDQP&AN...

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ tịch Hội đồng GDQP&AN tỉnh Lê Ngọc Châu nhấn mạnh: Năm 2021, dù gặp nhiều khó khăn bởi ảnh hưởng của dịch COVID-19 nhưng được sự quan tâm hỗ trợ của Trung ương, Quân khu 4, sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành linh hoạt, chủ động của hệ thống chính trị và sự đồng lòng của Nhân dân, Hà Tĩnh đã đạt được những kết quả tích cực trên các lĩnh vực.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ tịch Hội đồng GDQP&AN tỉnh Lê Ngọc Châu phát biểu tại hội nghị.

Công tác GDQP&AN của tỉnh đã đạt được kết quả khá toàn diện, hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch năm 2021 như: tổ chức, chỉ đạo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng luôn đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch; công tác GDQP&AN cho học sinh, sinh viên ngày càng đi vào nền nếp, có chất lượng, hiệu quả dù trong điều kiện dịch bệnh phức tạp.

Công tác kiểm tra đối với Hội đồng GDQP&AN các huyện, thành phố, thị xã, các cơ quan, đơn vị, nhà trường và kiểm tra liên ngành các trường THPT thường xuyên được duy trì, bảo đảm chặt chẽ, nghiêm túc...


Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu và Đại tá Lê Hồng Nhân - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS đã trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 7 tập thể...


...và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác GDQP&AN năm 2021.

Để thực hiện tốt công tác GDQP&AN năm 2022 và những năm tiếp theo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu đề nghị Hội đồng GDQP&AN Quân khu 4 kiến nghị với Hội đồng GDQP&AN Trung ương biên soạn, cấp tài liệu bồi dưỡng, cập nhật kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng, bảo đảm phù hợp với đặc điểm tình hình, yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tiếp tục quan tâm cấp máy bắn tập MBT-03, súng tiểu liên AK hoán cải vô hiệu hóa tính năng chiến đấu, tủ đựng súng cho các nhà trường phục vụ môn học giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên.


Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 4 phát biểu kết luận hội nghi. Ảnh QĐND.

Phát biểu kết luận hội nghị, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu Hội đồng GDQP&AN các cấp, cơ quan, đơn vị thường xuyên rà soát, nắm chắc số lượng các đối tượng bồi dưỡng kiến thức QP&AN, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện theo đúng quy định.

Hội đồng GDQP&AN các tỉnh tham mưu, chỉ đạo các sở, ngành, cơ quan và trung tâm GDQP&AN triển khai thực hiện có hiệu quả môn học GDQP&AN; thực hiện tốt việc bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ đội ngũ giáo viên, giảng viên GDQP&AN; xây dựng chương trình, nội dung phố biến kiến thức QP&AN cho toàn dân có chất lượng, hiệu quả tốt.

Tăng cường công tác kiểm tra của Hội đồng, cơ quan thường trực Hội GDQP&AN các cấp, kịp thời rút kinh nghiệm, chỉ đạo nhân rộng mô hình tiên tiến, những kinh nghiệm hay trong tổ chức thực hiện công tác GDQP&AN.

 Theo BHT 


Thêm nhận xét mới

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Thống kê trong ngày

Lượt truy cập:   3.955
Tổng số truy cập:   32.915.742

Sự kiện