Thúc đẩy liên kết, hợp tác phát triển Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh lên tầm cao mới   |    Triển lãm “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại Trường THPT Hương Sơn   |    Ban hành Đề án xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp   |    Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt kiến trúc Chính quyền điện tử năm 2023   |    Lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Bảng giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh   |   

UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo đẩy mạnh quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành

  

07:40 13/06/2022

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, sau khi xem xét báo cáo, đề xuất của Sở Tài chính, UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có văn bản chỉ đạo việc đẩy mạnh quyết toán dự án hoàn thành trên địa bàn toàn tỉnh.

Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Nhật Minh thi công rải thảm nhựa trên tuyến ĐH.132 đoạn qua xã Cẩm Hà (Cẩm Xuyên).

Theo đó, chủ đầu tư và UBND các huyện, thành phố, thị xã nghiêm túc thực hiện việc đẩy nhanh công tác quyết toán dự án hoàn thành theo yêu cầu của UBND tỉnh tại Văn bản số 8590/UBND-TH1 ngày 21/12/2021; rà soát các dự án đầu tư sử dụng vốn đầu tư công đã hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng nhưng chưa thực hiện quyết toán; xác định rõ nguyên nhân chậm lập quyết toán, những khó khăn vướng mắc cụ thể của từng dự án, làm rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân có liên quan, đề xuất các biện pháp xử lý, gửi Sở Tài chính và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/6 và 31/12 hằng năm; đồng thời chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về tính chính xác của toàn bộ số liệu báo cáo công tác quyết toán dự án hoàn thành nêu trên.

UBND các huyện, thành phố, thị xã chủ động rà soát, kiểm tra, giám sát các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, các đơn vị có liên quan về tình hình thực hiện công tác lập, thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành thuộc phạm vi quản lý; chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát, bố trí nguồn vốn còn thiếu của các dự án hoàn thành thuộc phạm vi quản lý.

Sở Tài chính đôn đốc, hướng dẫn chủ đầu tư, ban quản lý dự án lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành đúng thời gian quy định; tham mưu công khai danh sách các chủ đầu tư, ban quản lý dự án có dự án chậm lập hồ sơ trình thẩm tra, phê duyệt quyết toán. Đồng thời, tổng hợp báo cáo tình hình quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành trên địa bàn toàn tỉnh theo quy định tại Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính, báo cáo UBND tỉnh định kỳ trước ngày 30/7 hằng năm và 30/1 năm sau.

Sở KH&ĐT, Sở Tài chính theo lĩnh vực quản lý và chức năng, nhiệm vụ được giao, tham mưu UBND tỉnh phương án bố trí nguồn vốn còn thiếu của các dự án đã hoàn thành do cấp tỉnh quản lý.

Sở Xây dựng và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện xử phạt theo thẩm quyền đối với các chủ đầu tư, nhà thầu có hành vi vi phạm quy định về nghiệm thu, thanh quyết toán khối lượng hoàn thành và quyết toán công trình theo quy định tại Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan thực hiện kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện xử phạt tại cấp huyện, cấp xã...

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu phát sinh các khó khăn, vướng mắc yêu cầu các sở, ngành, địa phương phản ánh kịp thời về Sở Tài chính để soát xét, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh phương án xử lý theo quy định.

Theo BHT

Link gốc: https://baohatinh.vn/chinh-quyen/ubnd-tinh-ha-tinh-chi-dao-day-manh-quyet-toan-von-dau-tu-cong-du-an-hoan-thanh/233141.htm


Thêm nhận xét mới

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Thống kê trong ngày

Lượt truy cập:   4.534
Tổng số truy cập:   312.343.234

Sự kiện