Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022   |    Hà Tĩnh có 7 ca mắc sốt xuất huyết tại chỗ, người dân cần nêu cao cảnh giác   |    Tăng cường tuyên truyền sử dụng vật tư nông nghiệp cho người dân Cẩm Xuyên   |    Về việc lấy ý kiến góp ý của nhân dân về “Lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 thành phố Hà Tĩnh”   |    Về việc lấy ý kiến góp ý của nhân dân về “Lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 thị xã Hồng Lĩnh”   |   

Tỉnh ủy Kiểm tra Đảng ủy Quân sự tỉnh

  

07:37 02/07/2022

Đoàn công tác của Tỉnh ủy do đồng chí Hà Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và các Kết luận, Quy định của trung ương, của tỉnh tại Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh.

Thời gian qua, cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp thuộc Đảng ủy quân sự tỉnh đã lựa chọn những vấn đề đột phá, những vấn đề khó ở cơ quan, đơn vị để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; duy trì và thực hiện nghiêm chế độ nền nếp sinh hoạt Đảng, giữ vững nguyên tắc lãnh đạo của Đảng; thường xuyên kiểm tra, giám sát, phòng ngừa sai phạm cũng như những vấn đề nẩy sinh.


Các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy thực hiện đảm bảo đúng chức trách, nhiệm vụ được giao, đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị. Thường xuyên đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 100% cán bộ, đảng viên không có biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". 100% tổ chức đảng hoàn thành nhiệm vụ.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng

Đồng chí Hà Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh đánh giá cao kết quả đạt được của Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh. Đồng thời lưu ý: Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh cần đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả hơn nữa nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng địa phương.

Đổi mới, sáng tạo, đa dạng hóa trong triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Quy định của đảng các cấp gắn với đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng; nêu cao tính gương mẫu của đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng; xây dựng chi bộ “3 tốt, 3 không”, “Mẫu mực, tiêu biểu” gắn liền với các cuộc vận động trong và ngoài Quân đội.

Theo HTTV

Link gốc: https://hatinhtv.vn/vi/tin-trong-tinh/tin-bai/109593


Thêm nhận xét mới

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Thống kê trong ngày

Lượt truy cập:   3.633
Tổng số truy cập:   31.867.572

Sự kiện